ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY
Địa chỉ: TT Kiến Giang - huyện Lệ Thủy - tỉnh Quảng Bình
HỆ THỐNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, in giấy biên nhận, in phiếu bàn giao, chuyển hồ sơ phòng ban chuyên môn giải quyết.
- Trả kết quả và thu lệ phí giải quyết theo quy định.

Thụ lý giải quyết

Phân công thụ lý hồ sơ, cập nhật tiến độ thụ lý hồ sơ, chuyển xử lý hồ sơ (chuyển về một cửa yêu cầu bổ sung hoặc từ chối giải quyết), trình duyệt hồ sơ.

Phê duyệt hồ sơ

Xem xết tiến độ và kết quả thụ lý hồ sơ, duyệt hồ sơ.

Tên đăng nhập
Mật khẩu